ZABIEGI REHABILITACYJNE

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO w Gdańsku jest zróżnicowana i szeroka – z chęcią po­mo­że­my Pań­stwu w doborze odpowiednich rozwiązań oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę, rów­nież pro­si­my o kon­takt.

REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

Proces rehabilitacji kręgosłupa oraz mięśniowo-powięziowej, specjalistyczna terapia po operacjach, urazach i wypadkach. Działanie na linii pacjent-terapeuta.

TERAPIA MANUALNA

Indywidualna terapia manualna stworzona z ćwiczeń oraz zabiegów przeprowadzanych przez doświadczonego terapeutę.

KINEZYTERAPIA

Terapia ruchowa, której celem jest przywrócenie u pacjenta naturalnych i prawidłowych wzorców ruchowych, zaburzonych wcześniej przez schorzenia i urazy.

FIZYKOTERAPIA

Zabiegi, w ramach których wykonujemy: krioterapię miejscową, elektroterapię, terapię z wykorzystaniem pola magnetycznego, ultradźwięków, lampy Sollux.

REHABILITACJA SPORTOWA

Oferta przeznaczona dla sportowców: rehabilitacja mięśniowo-powięziowa, po urazach, operacjach i wypadkach (wykonywana w domu pacjenta).

TERAPIA WAD POSTAWY

Diagnostyka, analiza i leczenie wad postawy u każdego, bez względu na wiek - zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Ćwiczenia dążące do poprawy postury.

METODY

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

FIZYKOTERAPIA

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

CENNIK R-CITO GDAŃSK

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

<--- Przesuń by przewinąć --->

PRĄDYCZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 10 ZABIEGÓW
diadynamiczne (DD)10 min.15zł120zł
interferencyjne (IF)15 min.15zł120zł
galwanizacja20 min.15zł120zł
jonizacja20 min.15zł120zł
TENS30 min.15zł120zł
Traberta15 min.15zł120zł
Kotza15 min.15zł120zł
tonoliza15 min.15zł120zł
elektrostymulacja dwubiegunowa18 min.15zł120zł
elektrostymulacja jednobiegunowa20 min.30zł240zł
FIZYKOTERAPIACZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 10 ZABIEGÓW
pole magnetyczne (PM)15-20 min.15zł120zł
terapia skojarzona (np. UD+DD+ zapewniamy LEK)15 min.30zł240zł
ultradźwięki (UD)8 min.15zł120zł
sollux15 min.15zł120zł
terapia skojarzona pkt. spustowych (np. UD+TENS/IF)1-2 min.2,60zł-
Fala uderzeniowaok.15 min.50zł-
LASER wysokoenergetyczny HILT5-15 min.50zł400zł
laser punktowy6 – 8min.15zł120zł
LASER punktowy sonda prysznicowa 1800mW5 min.15zł120zł
ĆWICZENIACZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 10 ZABIEGÓWZ SZYMON MARCZUK
indywidualna praca z pacjentem20 min.55zł450zł600zł
indywidualna praca z pacjentem30 min.85zł650zł850zł
indywidualna praca z pacjentem45 min.130zł1000zł1 300zł
indywidualna praca z pacjentem60 min.170zł1 300zł1 700zł
Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) SET20 min.19zł150zł-
Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) SET30 min.28zł225zł-
MASAŻECZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 5 ZABIEGÓW
twarzy20 min.50zł200zł
leczniczy20 min.55zł220zł
leczniczy30 min.85zł350zł
leczniczy40 min.110zł440zł
leczniczy60 min.170zł650zł
drenaż limfatyczny30 min.85zł650zł
drenaż limfatyczny40 min.110zł800zł
+ bandażowanie-10 min.12zł100zł
PORADYCENA
porada lekarskaod 150zł
porada fizjoterapeutyczna z elementami terapii100 zł zwrotne przy skorzystaniu z dowolnej serii 10 tych samych zabiegów.
porada fizjoterapeutyczna u Szymon Marczuk z elementami terapii manualnej McKenzie150zł

Ko­rzy­sta­nie z za­bie­gów jest jed­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją re­gu­la­mi­nu.