ZABIEGI REHABILITACYJNE

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

Skuteczna rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja mięśniowo-powięziowa, pooperacyjna, po urazach i wypadkach.

TERAPIA MANUALNA

Dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta ćwiczenia oraz zabiegi, wykonywane przy pomocy rąk terapeuty.

KINEZYTERAPIA

Procedury zmierzające do przywrócenia u pacjenta naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, zaburzonych przez choroby i urazy.

FIZYKOTERAPIA

Nowoczesne zabiegi z zakresu fizykoterapii: krioterapia miejscowa, elektroterapia, pole magnetyczne, lampa Sollux, ultradźwięki.

REHABILITACJA SPORTOWA

Skuteczna rehabilitacja mięśniowo-powięziowa, pooperacyjna, po urazach i wypadkach prowadzona w domu pacjenta.

OSTEOPATIA

Manualny system terapeutyczny, którego celem jest zredukowanie i usunięcie ostrych, przewlekłych oraz uciążliwych dolegliwości bólowych.

TERAPIA WAD POSTAWY

Kompleksowa diagnostyka i leczenie wad postawy, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci, bez względu na wiek.

LASER

Procedury z wykorzystaniem najnowocześniejszego na rynku lasera wysokoenergetycznego o udowodnionym działaniu terapeutycznym.

METODY

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

FIZYKOTERAPIA

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

CENNIK R-CITO GDAŃSK

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

<--- Przesuń by przewinąć --->

PRĄDYCZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 10 ZABIEGÓW
diadynamiczne (DD)10 min.14zł120zł
interferencyjne (IF)15 min.14zł120zł
galwanizacja20 min.14zł120zł
jonizacja20 min.14zł120zł
TENS30 min.14zł120zł
Traberta15 min.15.60zł109.20zł
Kotza15 min.14zł120zł
tonoliza15 min.20zł200zł
elektrostymulacja dwubiegunowa18 min.14zł120zł
elektrostymulacja jednobiegunowa20 min.26zł208zł
FIZYKOTERAPIACZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 10 ZABIEGÓW
terapia skojarzona (np. UD+DD)8 min.16zł128zł
terapia skojarzona (np. UD+DD+ zapewniamy LEK)15 min.30zł240zł
ultradźwięki (UD)8 min.14zł120zł
fonoforeza (UD+ zapewniamy LEK)8 min.18zł150zł
terapia skojarzona pkt. spustowych (np. UD+TENS/IF)1-2 min.2,60zł-
sollux15 min.12zł100zł
pole magnetyczne (PM)15-20 min.14zł120zł
laser punktowy6 – 8min.14zł120zł
LASER punktowy sonda prysznicowa 1800mW5 min.14zł120zł
ĆWICZENIACZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 10 ZABIEGÓWZ SZYMON MARCZUK
indywidualna praca z pacjentem20 min.45zł400zł500zł
indywidualna praca z pacjentem30 min.70zł600zł750zł
indywidualna praca z pacjentem45 min.100zł900zł1 100zł
indywidualna praca z pacjentem60 min.140zł1 200zł1 500zł
Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) SET20 min.14zł100zł-
Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) SET30 min.25zł180zł-
MASAŻECZASCENA ZA 1 ZABIEGCENA ZA 10 ZABIEGÓW
twarzy20 min.38zł252zł
leczniczy20 min.40zł324zł
leczniczy30 min.65zł540zł
leczniczy40 min.85zł720zł
leczniczy60 min.130zł1 080zł
drenaż limfatyczny30 min.60zł495zł
drenaż limfatyczny40 min.80zł648zł
+ bandażowanie-10 min.12zł90zł
PORADYCENA
porada lekarska150zł
porada fizjoterapeutyczna z elementami terapii80 zł darmowa przy korzystaniu z dowolnej serii zabiegowej.
porada fizjoterapeutyczna u Szymon Marczuk z elementami terapii manualnej McKenzie150zł

Ko­rzy­sta­nie z za­bie­gów jest jed­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją re­gu­la­mi­nu.