Rehabilitacja a koszty uzyskania przychodu w firmie

Rehabilitacja koszty uzyskania przychodu

Każda osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą ponosi w danym miesiącu tzw. koszty uzyskania przychodu, czyli takie, dzięki którym firma może generować zyski i rozwijać się. Im wyższe są koszty prowadzenia firmy, tym mniejszy podatek dochodowy musi zapłacić przedsiębiorca. Co ciekawe – część osób prowadzących swoją własną działalność gospodarczą nieumiejętnie „wrzuca wszystko w koszty” mieszając wydatki zawodowe z tymi związanymi z codziennym funkcjonowaniem. Jak robić to bezpiecznie? Czy faktycznie wolno wrzucać wszystko? Czy są jakieś ograniczenia, ulgi dla przedsiębiorców? Jak wygląda kwestia wrzucenia w koszty uzyskania przychodu usługi rehabilitacji?

Jakie wydatki można wrzucić w koszty firmy?

Należy na wstępie zaznaczyć, ze urząd skarbowy w celu sprawdzenia celowości wydatków w firmie może zweryfikować przedsiębiorcę podczas wizyt kontrolnych. Zgodnie z przepisami (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) kosztem uzyskania przychodów są te wydatki, które, krótko mówiąc, związane są z przychodami firmy. Jeżeli przedsiębiorca jest w stanie udowodnić słuszność zakupu, tj. wykazać, że był on dokonany w celu pozyskania lub utrzymania klienta, umożliwienia świadczenia usług, dbania o pracowników i ich rozwój w postaci szkoleń, to bez problemu taki koszt można uwzględnić w wydatkach firmy. Warto wiedzieć, że każdy pojedynczy wydatek powinien być dobrze opisany w razie kontroli skarbowej. Takimi dokumentami są faktury, rachunki oraz umowy i rachunki do umów.

Ogólnie rzecz biorąc, w koszty firmy można wrzucić:

  • czynsz i media,
  • wyposażenie lokalu/biura,
  • sprzęt i usługi,
  • koszty pracownicze (wynagrodzenia, szkolenia, benefity pracownicze – w tym zatrudnienie masażysty w biurze),
  • wyjazdy i wydarzenia firmowe,
  • koszty związane z promocją firmy,
  • usługi transport,
  • usługi księgowe.

Warto wiedzieć, czego też nie wrzucać w koszty. Do nich należą:

  • koszty reprezentacji (bardzo droga odzież, bardzo drogie zaopatrzenie lokalu – te zakupy, które odbiegają od standardów branży – koszty reprezentacji są najbardziej problemowe w interpretacji przez urzędników,
  • interpretacje podatkowe.

Czy mogę „wrzucić w koszty” wydatki związane z rehabilitacją?

 

Należałoby zadać pytanie, czy jeżeli jestem ofiarą nieszczęśliwego wypadku, czy osobą, którą akurat „postrzeliło w kręgosłupie” czy „rozbolały korzonki” to czy koszty rehabilitacji mogą stanowić podstawę do rozliczenia się we własnej działalności gospodarczej? Bo przecież od mojego stanu zdrowia zależy to czy będę w stanie podejmować wszelkie działania i decyzje, które z kolei utrzymają moją firmę na rynku. A do osiągnięcia stanu zdrowia potrzebna jest przeważnie rehabilitacja, na którą przeznaczane są pieniądze bezpośrednio od podatnika tj. w gabinetach prywatnych rehabilitacji – czas oczekiwania na rehabilitację z NFZ jest niekiedy wydłużony do wielu miesięcy.

Jeżeli ponoszone wydatki na zabiegi rehabilitacyjne mają na uwadze osiągnięcie, zabezpieczenie lub utrzymanie źródła przychodów to w wyniku poprawy stanu zdrowia pracowników przedsiębiorcy to wydatki mogą zostać zaliczone jako koszt uzyskania przychodów (art. 15. ust. 1 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Wyjątek stanowią koszty w art. 16 ust. 1. Dlatego kosztem uzyskania przychodu może być wydatek spełniający dwa wymogi – jest w celu osiągnięcia przychodów lub jego zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały objęte wyjątkiem art. 16 ustawy. 

Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. Nr 217, poz. 1589 /, z której wynika, że wydatek poniesiony na leczenie rehabilitacyjne pracownika będzie stanowić dla spółek koszt uzyskania przychodu pod warunkiem prawidłowego udokumentowania poniesionych wydatków, racjonalności wydatków oraz wykazania ich związku z osiąganymi przychodami lub zachowaniem czy też zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy pamiętać, że to na osobie składającej zeznanie podatkowe spoczywa obowiązek wykazania związku przyczyny z wydatkiem.

Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 10 marca 2004 r. (sygn. Akt III SA 2219/2002) organ kontrolujący musi uznać wydatek na koszty uzyskania przychodu w sytuacji gdy ten wykaże związek tego wydatku z uzyskanym przychodem i udowodni to, nie budząc przy tym wątpliwości. Zasadność poniesionych kosztów oceniania jest z perspektywy czasu, dlatego bezwzględnie takie zapisy powinny być zarejestrowane jako zdarzenie gospodarcze bądź operacja finansowa w księgach podatkowych.

Podstawa prawna: Art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 lit.c) w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Rehabilitacja a koszty uzyskania przychodu – podsumowanie

 

Podsumowując – jeżeli Ty jako przedsiębiorca lub Twój pracownik potrzebujecie rehabilitacji i chciałbyś koszty z tym związane uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej, to masz do tego prawo! W sytuacji gdy potrzebujesz naszej porady bądź naszej księgowości zapraszamy do kontaktu telefonicznego – chętnie pomożemy, odpowiadając na Twoje pytania.

 

AUTORZY:

Przewiń na górę