Zabiegi rehabilitacyjne

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chętnie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­alnie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

Rehabilitacja ortopedyczna

Skuteczna rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja mięśniowo-powięziowa, pooperacyjna, po urazach i wypadkach.

Terapia manualna

Dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta ćwiczenia oraz zabiegi, wykonywane przy pomocy rąk terapeuty.

Kinezyterapia

Procedury zmierzające do przywrócenia u pacjenta naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, zaburzonych przez choroby i urazy.

Fizykoterapia

Nowoczesne zabiegi z zakresu fizykoterapii: krioterapia miejscowa, elektroterapia, pole magnetyczne, lampa Sollux, ultradźwięki.

Rehabilitacja sportowa

Skuteczna rehabilitacja mięśniowo-powięziowa, pooperacyjna, po urazach i wypadkach prowadzona w domu pacjenta.

Osteopatia

Manualny system terapeutyczny, którego celem jest zredukowanie i usunięcie ostrych, przewlekłych oraz uciążliwych dolegliwości bólowych.

Terapia wad postawy

Kompleksowa diagnostyka i leczenie wad postawy, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci, bez względu na wiek.

Laser

Procedury z wykorzystaniem najnowocześniejszego na rynku lasera wysokoenergetycznego o udowodnionym działaniu terapeutycznym.