PRĄ­DY DIA­DY­NA­MICZ­NE

Prądy diadynamiczne to rodzaj prądów elektroterapeutycznych, które wykorzystuje się w fizjoterapii do łagodzenia bólu, poprawy krążenia krwi i redukcji stanów zapalnych.

Prądy diadynamiczne – czym są w dziedzinie fizjoterapii?

Prądy diadynamiczne alternatywnie nazywane są prądami Bernarda. Są to prą­dy im­pul­so­we o niskiej czę­sto­tli­wo­ści (około 50 Hz) bar­dzo in­ten­syw­nie oddziałujące na pa­cjen­ta. Im sil­niej­sze draż­nie­nie za­koń­czeń ner­wo­wych w skó­rze, tym sku­tecz­niej­szy efekt. Już po 8 dniach za­bie­go­wych mo­gą znik­nąć cał­ko­wi­cie ob­ja­wy bó­lo­we rwy kul­szo­wej. Prądy diadynamiczne powszechnie wykorzystywane są w elektroterapii i fizykoterapii, co warunkują uzyskane dotychczas pozytywne rezultaty.

Prądy diadynamiczne – 6 rodzajów

Każdy z 6 rodzajów prądów diadynamicznych charakteryzuje się właściwą sobie częstotliwością stosowanego prądu.

 • MF (50 Hz) – jego działanie ogólnie przyspiesza metabolizm tkanek poprzez ich właściwe dokrwienie i odżywienie. To z kolei warunkuje procesy regeneracyjne uszkodzonych mięśni i stawów, a więc także szybką redukcję bólu. 
 • DF (100 Hz) – jest to rodzaj prądu diadynamicznego, który często jako pierwszy wykorzystywany jest przez fizjoterapeutów w przypadku silnych bóli odczuwanych przez pacjentów. Ma działanie znieczulające i rozluźniające. Stosowany w miejscu bólu w formie doraźnej.
 • RS (50 Hz)  – jeden z delikatniejszych prądów diadynamicznych o tym samym poziomie częstotliwości prądu co prąd MF, stosowanym w formie przerywanej. Przeznaczony do elektrostymulacji mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych w formie przerywanej. Głównym celem jego użycia jest zwiększenie witalności mięśni poprzez zwiększenie natężenia przepływu krwi.
 • CP (50 Hz i 100 Hz) – naprzemienne stosowanie prądów DF i MF, które płyną jedna po drugiej. Tego typu praktyka obniża napięcie mięśniowe i zwiększa ukrwienie mięśni, dotleniając je i odżywiając.
 • LP – analogiczny rodzaj prądu diadynamicznego w formie modulowanej. Stosuje się go przede wszystkim w formie przeciwbólowej.
 • MM – stosowany do elektrostymulacji mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych. Celem wykorzystania tego rodzaju prądu diadynamicznego, jest podniesienie żywotności mięśni i innych tkanek. Można określić je jako działanie prewencyjne. Czas trwania przerwy pomiędzy modulacjami wynosi około 1 sekundy.

Prądy Bernarda – korzyści

Korzyści wynikających z leczenia prądami diadynamicznymi jest wyjątkowo dużo. Przede wszystkim poprawiają one ogólne krążenie i metabolizm zarówno układu obwodowego, jak i krążeniowego. Witalność w zakresie funkcjonowania tych tkanek redukuje ponadto prawdopodobieństwo pojawienia się kontuzji i urazów związanych ze ścięgnami, stawami lub mięśniami organizmu. Regularnie stosowana terapia z wykorzystaniem prądów diadymetrycznych w skuteczny zmniejsza objawy problemów zwyrodnieniowych.

Diadynamika – metodyka zabiegu

Prądy diadynamiczne trafiają do organizmu pacjenta za pośrednictwem elektrod płaskich. Ich docelowy kształt i rozmiar dobierany jest natomiast do rodzaju miejsca ich zastosowania na ciele pacjenta. Elektrody z katodą (-) umieszcza się w miejscu bólowym pacjenta. Katodę (+) natomiast powinno umieścić się w taki sposób, by swoim połączeniem z katodą (-) obejmowała cały obszar chorobowy. Tak jak w przypadku innych zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem prądów, elektrody powinny znaleźć się na podkładach namoczonych płynem warunkującym właściwy przepływ prądu.

Wskazania dla zastosowania prądów diadynamicznych w fizjoterapii

 • Ostre bóle rwy kulszowej i odcinka lędźwiowego
 • Dyskopatie 
 • Stany zapalne mięśni i stawów 
 • Patologiczne napięcie mięśni
 • Niepoprawna trofika tkanek 
 • Problemy zwyrodnieniowe kręgosłupa

Korzystanie z terapii z wykorzystaniem prądów diadynamicznych nie jest możliwe u pacjentów z rozrusznikiem serca, zmagających się z nowotworami oraz u kobiet będących w ciąży.

Przewiń na górę