GAL­WA­NI­ZA­CJA

Galwanizacja to metoda terapeutyczna polegająca na zastosowaniu prądu stałego o niskim natężeniu w celu stymulacji tkanek, poprawy krążenia krwi i zmniejszenia obrzęków.

Na czym polega galwanizacja?

Galwanizacja jest jednym z zabiegów fizjoterapeutycznych, w którym wykorzystuje się prąd stały w celu zniwelowania skutków pourazowych mięśni i stawów. Cechą charakterystyczną galwanizacji jest wysokie bezpieczeństwo zabiegu i prostota w jego zastosowaniu. Warto jednak wiedzieć, że poziom jej intensywności jest zależny nie tylko od siły natężenia prądu, ale także od jego miejsca zastosowania w organizmie człowieka. Każda z tkanek ciała pacjenta charakteryzuje się bowiem innym poziomem przewodnictwa elektrycznego, który warunkuje z kolei poziom ich nawodnienia. Idąc tym tropem, najlepszym przewodnikiem prądu będzie wobec tego układ krążenia, tkanka mięśniowa oraz płyn mózgowo-rdzeniowy. Zabieg galwanizacji trudniej przeprowadza się natomiast w przypadku kości, ścięgien i tkanki tłuszczowej.

Galwanizacja – działanie i przebieg zabiegu

Zabieg galwanizacji przeprowadzany jest z wykorzystaniem dwóch płaskich elektrod nasączonych podkładem wiskozowym, a ich docelowy kształt może być zróżnicowany. Dla przykładu w leczeniu porażenia nerwu twarzowego używa się elektrody w kształcie niestandardowym, nazywana maską Bergoniego. Wzrost stężenia prądu powinien wzbudzać u pacjenta uczucie mrowienia. W zabiegu galwanizacji zna­cze­nie ma określony bie­gun, którym powinien być le­czo­ny pa­cjent po uwzględnieniu jego wszystkich uwarunkowań zdrowotnych.

  1. Z wykorzystaniem bie­gu­na „+”, czy­li ano­dy zmniejsza się po­bu­dli­wość włó­kien ner­wo­wych, a wraz z nią do­le­gli­wo­ści bó­lo­we.
  2. Wybierając natomiast ka­to­dę, czy­li bie­gun „–” w miej­scu do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych bądź dys­funk­cyj­nych dochodzi do znacz­ne­go prze­krwie­nia oko­li­cy za­bie­go­wej. We­wnętrz­ne roz­sze­rze­nie na­czyń kr­wio­no­śnych mo­że utrzy­my­wać się na­wet 3 go­dzi­ny. Znacz­ne prze­krwie­nie od­ży­wia tkan­kę uszko­dzo­ną, przy­spie­sza re­ge­ne­ra­cję, wy­płu­ku­je za­pa­le me­dia­to­ry.

Przykłady wskazań do zabiegu galwanizacji

  • Stany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa
  • Zaburzenia obwodu krążeniowego 
  • Porażenia nerwu twarzowego
  • Stany pourazowe 
  • Nadmierne napięcie mięśni

Galwanizacja – cena

Gabinet R-Cito swoim pacjentom oferuje nie tylko kompleksową opiekę i profesjonalizm, ale także konkurencyjne ceny zabiegów. Dla przykładu  cena zabiegu galwanizacji trwająca około 20 minut w gabinecie R-Cito kosztuje jedynie 15 zł. Przy zakupie 10 zabiegów w pakiecie cena ta spada do 12 zł za zabieg. Warto zauważyć, że w tym przypadku nie jest także pobierana opłata za wykonanie zabiegu na dwie bliźniacze okolice jednocześnie, która typowa jest dla innych placówek fizjoterapeutycznych. Zabieg galwanizacji może być także przeprowadzany w domu, co jest szczególnie korzystną opcją dla osób ograniczonych ruchowo.

Jaka jest optymalna ilość zabiegów wykorzystująca galwanizację?

Efekty przeprowadzania zabiegów galwanizacji przychodzą relatywnie szybko. Ich ostateczna ilość zależy natomiast od stanu chorobowego pacjenta. Można ocenić go w trzech stopniach: ostrym, podostrym lub przewlekłym. Co więcej, na efekty zabiegu wpływa także natężenie prądu, na który każda osoba jest wrażliwa w sposób zróżnicowany. Liczba zabiegów nie powinna natomiast przekraczać kilkunastu wykonywanych w jednej serii.

R-Cito Diagnostyka – kompleksowa dbałość o pacjentów

Celem naszych fizjoterapeutów, rehabilitantów i lekarzy pracujących w R-Cito jest stworzenie bezpiecznej przystani, w której pacjenci rozwiążą nie tylko problemy zdrowotne, ale doznają także poczucia opieki i komfortu. Ten czynnik wraz z konkurencyjną ceną i skutecznością zabiegów sprawia, że stajemy się rozpoznawalną placówką rehabilitacyjną w Gdańsku i w Trójmieście. Serdecznie zapraszamy do konsultacji telefonicznej z R-Cito.

Przewiń na górę