KI­NE­SIO­TA­PING Gdańsk

Kinesiotaping w Gdańsku to skuteczna metoda terapeutyczna, polegająca na zastosowaniu elastycznych taśm na skórę, które wspierają mięśnie, redukują ból, poprawiają funkcję stawów oraz wspomagają proces rehabilitacji.

Me­to­da ta po­le­ga na apli­ka­cji spe­cjal­nych pla­strów Ki­ne­sio – Tex. (uwa­ga na podrób­ki) Ce­lem Ki­ne­siotapingu jest wy­ko­rzy­sta­nie na­tu­ral­nych pro­ce­sów or­ga­ni­zmu do sa­mo­le­cze­nia. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu od­po­wied­niej apli­ka­cji mo­że­my uzy­skać efekt ko­rek­cyj­ny, znie­sie­nia bó­lu, bądź po­pra­wy funk­cji.

Taping Gdańsk

Taping inaczej nazywany plastrowaniem dynamicznym to terapia, która w krótkim czasie podbiła serca fizjoterapeutów oraz ich pacjentów na całym świecie. Jej zaletą jest powszechna dostępność, szybkie efekty oraz nieskomplikowana procedura. Specjalny elastyczny materiał, który służy do oklejania konkretnych miejsc na ciele, nie zawiera jakichkolwiek substancji farmakologicznych, dzięki czemu może być stosowany niemal na wszystkich częściach ciała, bez obaw o reakcje alergiczne. Liczne badania i publikacje pokazują, że efekty pojawiają się w krótkim czasie po aplikacji plastra. Należy do nich przede wszystkim zniwelowanie bólu i opuchlizny oraz miejscowa poprawa krążenia, przyczyniająca się do usprawnienia metabolizmu i szybszego usunięcia zbędnych produktów przemiany materii. Dzięki bezpieczeństwu oraz efektywności tego zabiegu stosuje się go u osób w każdym wieku, nawet u dzieci. Najczęściej pełni rolę pomocniczą i jest łączony z innymi elementy fizjoterapii, na przykład terapią manualną.

kinesiotaping Gdańsk

WSKA­ZA­NIA – kinesiotaping gdańsk

  • ura­zy i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści
  • obrzę­ki w tym lim­fa­tycz­nych np. po ma­stek­to­mii
  • wa­dy po­sta­wy
  • ze­spo­ły bó­lo­we , ło­kieć te­ni­si­sty, rwy, ostro­gi pię­to­we

Kinesiology Taping w gdańsku – na czym polega?

Kinesiology Taping to zabieg, który polega na oklejaniu określonych miejsc ciała pacjenta specjalnym elastycznym materiałem. Taśmy stosowane w tym celu wyróżniają się charakterystycznymi właściwościami – są wykonane z wysokiej jakości bawełny o rozciągliwości i grubości podobnej do ludzkiej skóry. Ponadto są wodoodporne oraz swobodnie przepuszczają powietrze. Ich zadaniem jest oddziaływanie na mięśnie, układ limfatyczny oraz stawy. Naklejone na skórę delikatnie ją unoszą, zwiększając przestrzeń, jaka tworzy się między mięśniami a plastrem. Powoduje to redukcję napięcia na receptory skórne, co zmniejsza uczucie bólu. Aby osiągnąć takie efekty, taśmy muszą być poprawnie naklejone, czym powinien zająć się specjalista. Plastry rozluźniają nadwyrężone mięśnie i odciążają je, przynosząc szybką ulgę. Wyróżnić można także inną wersję tej terapii – taping sportowy, do którego używane są sztywne, nierozciągliwe taśmy, mające za zadanie unieruchomienie stawów, napięcie skóry oraz odciążenie aparatu ruchu.

Przewiń na górę