POLE MAGNETYCZNE (PM) - Gdańsk, Trójmiasto

Pole magnetyczne (PM) jest wykorzystywane w fizjoterapii jako metoda terapeutyczna, która może wspomagać procesy gojenia, łagodzić ból oraz poprawiać krążenie krwi w tkankach.

Po­le ma­gne­tycz­ne (MAGNETOTRON, ma­gne­to­te­ra­pia) to no­wo­cze­sna me­to­da fizykal­na sto­so­wa­na w le­cze­niu i re­ha­bi­li­ta­cji. Do wy­two­rze­nia po­la ma­gne­tycz­nego wy­ko­rzy­stu­je się ma­gne­sy lub spe­cjal­ne urzą­dze­nia ge­ne­ru­ją­ce od­po­wied­nie pa­ra­me­try zmien­ne­go po­la ma­gne­tycz­nego. Leczenie kręgosłupa i  wielu chorób z wykorzystaniem pola magnetycznego jest świadomie stosowane w celach terapeutycznych. Terapia opiera się na ekspozycji całego ciała lub części w polu magnetycznym o większej indukcji pola niż w magnetostymulacji. Takie i inne zabiegi wykonujemy w naszym gabinecie w Gdańsku.

 

Zastosowanie i działanie pola magnetycznego

Terapia polem magnetycznym ma zastosowanie w przypadku schorzeń, takich jak:

 • złamania,
 • artretyzm,
 • osteoporoza,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • stany pourazowe,
 • zapalenie nerwów,
 • stany zapalne zatok,
 • zespoły bólowe kręgosłupa.

Pole magnetyczne wykazuje działanie:

 • przeciwbólowe i przeciwzapalne,
 • regeneracyjne,
 • zwiększające ukrwienie,
 • wzmacniające układ odpornościowy,
 • zmniejszające różnego rodzaju obrzęki,
 • przyspieszające leczenie złamań,
 • poprawiające regenerację tkanek miękkich,
 • redukujące napięcie mięśniowe.

Pole magnetyczne na kolana

Jedną z najczęściej występujących chorób starzejącego się społeczeństwa jest choroba zwyrodnieniowa stawów. Wiąże się z dolegliwościami bólowymi oraz upośledzeniem czynności ruchowych. Wpływa na znaczne pogorszenie jakości życia i przyczynia się także do powstawania innych chorób. Pozytywne działanie pola magnetycznego na kolana udowadniają badania naukowe (przykład tutaj). Wykazują, że po zastosowaniu magnetoterapii zmniejszają się dolegliwości bólowe w stawach kolanowych, a tym samym zwiększa się sprawność ruchowa osoby chorej. Działanie pola magnetycznego jest złożonym procesem – pole przenika bowiem przez całe ciało, docierając do każdej komórki. Dzięki temu można zwiększyć zakres ruchu w stawach kolanowych i zmniejszyć poziom dolegliwości bólowych.

Pole magnetyczne na kręgosłup

Pole magnetyczne znalazło również zastosowanie w diagnostyce i leczeniu różnego rodzaju schorzeń kręgosłupa. W innym badaniu naukowym (link) wykazano, że magnetoterapia ma większą skuteczność w leczeniu zespołów bólów kręgosłupa w porównaniu do magnetostymulacji. Zabieg wykazuje głównie działanie przeciwbólowe – wiąże się to z możliwością ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych oraz zwiększenia aktywności ruchowej u osób cierpiących na różne dolegliwości związane z kręgosłupem.

Pole magnetyczne na zatoki

Pole magnetyczne jest wykorzystywane również w chorobach górnych dróg oddechowych. Jednym ze wskazań do podjęcia terapii polem magnetycznym jest chroniczne lub ostre zapalenie zatok przynosowych. W badaniach (link) zwrócono uwagę na pozytywne działanie pól magnetycznych na podstawie tego, że po zastosowaniu terapii ustępowały objawy klinicznie i radiologicznie przewlekłego stanu zapalnego zatok. Pole magnetyczne na zatoki działa w sposób przeciwzapalny i przeciwbólowy.

Pole magnetyczne na złamania

Złamania należą do grupy schorzeń wspomaganych lub leczonych właśnie przy wykorzystaniu terapii pola magnetycznego. Leczenie po złamaniu polega na regeneracji kości w taki sposób, by zapewnić zespolenie szkieletu i uzupełnienie ubytków masy kostnej. W efekcie można przyspieszyć powrót do pełnej sprawności sprzed urazu. Dodatkowo takie zabiegi mogą być wykonywane bez naruszenia gipsu, bandaży, a nawet ubrania.

Zapraszamy do konsultacji i podjęcia terapii polem magnetycznym na złamania, kolana, kręgosłup, zatoki lub inne dolegliwości bólowe bądź schorzenia. Zachęcamy do kontaktu lub odwiedzenia naszego gabinetu w Gdańsku.

Przewiń na górę