Inne przyczyny TMJ i bólu twarzy

Przyczyny bólu stawu skroniowo-żuchwowego

Po ostatnim artykule odezwało się wiele osób z bólami stawu skroniowo-żuchwowego TMJ. Jednak często okazywało się, że problemem nie jest staw skroniowo-żuchwowy tylko inne dysfunkcje organizmu. 

Częste przyczyny bólu w obszarze ustno-twarzowym

Należy mieć świadomość, że istnieją inne przyczyny bólu i dysfunkcji w obszarze ustno-twarzowym, które należy odróżnić od zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego TMD. Poniżej wymienione są niektóre z bardziej powszechnych problemów.

1. Ból przeniesiony z górnego kręgosłupa szyjnego, nerwu trójdzielnego, górnego otworu klatki piersiowej.

Oznacza to, że każda część głowy i górnej części szyi może przenosić ból na dowolną, inną część twarzy, w tym rzutować na TMD. Dokładne badanie TMJ i szyi pacjenta jest bardzo ważne, aby upewnić się, że wszystkie struktury przyczyniające się do chorobowego stanu są zidentyfikowane i leczone.

2. Ból neuropatyczny

Neuralgia nerwu trójdzielnego (TicDoloreaux) charakteryzuje się silnym, przeszywającym bólem w rozmieszczeniu jednej, dwóch lub trzech gałęzi nerwu trójdzielnego. Może to być spowodowane uczuleniem nerwu trójdzielnego lub jego uciskiem. Zwykle ból ten jest jednostronny.

Ból twarzy może być także spowodowany zapaleniem nerwu trójdzielnego. Ponadto problemy generuje półpasiec, porażenie nerwu 7-twarzowego, nieswoisty ból zęba.

Zespół Złożonego Bólu Regionalnego charakteryzuje się ciągłym, palącym bólem, niekoniecznie na drodze konkretnego nerwu. Zwykle jest wtórny do urazu i jest pogłębiany przez strach lub niepokój. W miarę nasilania się bólu mogą wystąpić zmiany skórne i pocenie się w obszarze bólu. Pacjenci Ci potrzebują wczesnego skierowania do specjalisty od bólu, aby zapobiec pogorszeniu ich stanu.

3. Dysfunkcja przedsionkowa 

Dysfunkcja przedsionkowa może powodować wtórny ból głowy i szczęki. Układ przedsionkowy jest złożonym systemem, który obejmuje składnik równowagi struktur ucha wewnętrznego i ośrodkowego układu nerwowego. Jego podstawowymi funkcjami są wykrywanie liniowych i kątowych przyspieszeń głowy, koordynowanie ruchów głowy i oczu oraz pomoc w utrzymaniu równowagi. Dysfunkcja układu przedsionkowego może powodować zawroty głowy, nudności, niepokój, ból szyi, a także ból ucha i szczęki. Ponieważ objawy te mogą być podobne do objawów TMD, układ przedsionkowy należy traktować jako możliwą alternatywną przyczynę bólu szczęki.

4. Zablokowanie ślinianki przyusznej 

Zablokowanie ślinianki przyusznej przez kamienie mogą wywoływać ból i obrzęk. Ten stan wymaga dokładnej diagnozy, aby wykluczyć guzy ślinianki przyusznej. Blokada ślinianki przyusznej może reagować na masaż i ultradźwięki o wyższej intensywności.

5. Nowotwory łagodne lub złośliwe

Nowotwory mogą powodować zesztywnienie, przykurcze, utratę funkcji i ból. Te drugorzędne problemy mogą wymagać leczenia po wyleczeniu nowotworu. 

6. Ból zatok spowodowany zapaleniem wyściółki zatoki szczękowej. 

Charakteryzuje się bólem twarzy, bólem głowy, bólem zębów górnych oraz uczuciem pełności po stronie dotkniętej chorobą. Ból zatok może skutkować wtórnym bólem szyjnym i TMJ.

7. Ból naczyniowy. 

Migrenie z aurą lub bez niej mogą towarzyszyć nudności, wymioty, wrażliwość wzrokowa lub słuchowa. Może to powodować wtórne napięcie lub szyjny ból głowy. Istnieją wczesne dowody wskazujące, że leczenie dysfunkcji szyi za pomocą fizjoterapii może znacznie zmniejszyć nasilenie i częstotliwość migreny. Dr IanDevlin stwierdza: „Z doświadczenia autora kręgosłup szyjny odgrywa bardzo istotną rolę w wywoływaniu bólu głowy. Co więcej, niektórzy cierpiący na migrenę zgłaszają radykalną poprawę częstotliwości i nasilenia migreny, dzięki kompetentnemu leczeniu dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa”.

8. Ból psychogenny

Przewlekły ból twarzy pojawia się, gdy ból jest długotrwały, a czynniki psychologiczne powodują, że utrzymuje się pomimo całkowitego ustąpienia pierwotnego urazu. Takie objawy daje czasami choroba afektywna dwubiegunowa, a także inne zaburzenia psychotyczne.

Unerwienie twarzy

Inne objawy stawu TMJ

Ciekawostką może być fakt, że pacjent może odczuwać inne bóle lub dysfunkcje, takie, jak: obrzęk w okolicy szyi, bóle barku, piski w uchu, bolesność w noszeniu protezy zębowej. Często nie mając świadomości, że jego objawy to staw TMJ. Pacjenci przychodzą często z chybioną diagnozą, którą doświadczony fizjoterapeuta jest w stanie skorygować. Nikt nie powiedział, że pacjent może chorować tylko na jedną jednostkę chorobową. Uwielbiam patrzeć na miny pacjentów, którzy dowiadują się, że mają dysfunkcję stawu TMJ i do tego, że jeszcze można to leczyć.

I tym zajmują się fizjoterapeuci w R-CITO.

Zapraszamy na wizytę diagnostyczną do R-Cito, podczas której Twój fizjoterapeuta ustali przyczynę Twoich dolegliwości i odpowiednio dobranymi zabiegami rehabilitacyjnymi pomoże Ci przywrócić komfort życia.

         AUTOR:

Przewiń na górę